Créer un site internet

Les Premières Icônes???

 

http://dosambr.wordpress.com/2010/10/17/o%CE%B9-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CE%B1/

http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Fdosambr.wordpress.com%2F2010%2F10%2F17%2Fo%25CE%25B9-%25CF%2580%25CF%2581%25CF%258E%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%25CE%25BD%25CE%25B5%25CF%2582-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582-%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9-%25CE%25BF-%25CE%25B5%25CF%2585%25CE%25B1%2F

Πολλοί έχουν τη γνώμη ότι οι πρώτες εικόνες της Παναγίας είναι του Αποστόλου Λουκά. Δεν είναι σωστό αυτό. Οι πρώτες εικόνες της Παναγίας είναι οι αχειροποίητες, δηλαδή χωρίς ανθρώπινο χέρι.
Η παράδοση λέει ότι όταν ζούσε η Παναγία, ο απόστολος Πέτρος και ο Ιωάννης έφτιαξαν μια εκκλησία για τη Παναγία χωρίς η ίδια να το γνωρίζει, στη Λήδα – απέξω από το Τελ Αβίβ – που είναι η πατρίδα του Αγίου Γεωργίου και υπάρχει ο τάφος του. Παρακάλεσαν τότε τη Παναγία να πάει εκεί και να ευλογήσει την Εκκλησία. Εκείνη τους είπε πηγαίνετε και θα με βρείτε εκεί. Οι Απόστολοι νόμισαν πως θα πήγαινε εκεί με κάποιο άλλο μέσο και από ευγένεια και ευσέβεια έσπευσαν γρηγορότερα για να την προλάβουν και να την υποδεχθούν. Όμως όταν μπήκαν μέσα παραδόξως είδαν σε μιά κολόνα στο Ιερό μια εικόνα της Παναγίας με το πρόσωπό της και το σώμα της ολόκληρο.
Αυτή ήταν η πρώτη και αχειροποίητη εικόνα της. Παρόμοια αχειροποίητη εικόνα ήταν και εκείνη του Ιερού Μανδηλίου με τη μορφή του προσώπου του Κυρίου που αποτυπωθηκε από τον ιδρώτα του Χριστού και θεράπευσε το βασιλιά της Εδέσσης Αύγαρο, όταν εκείνος είχε στείλει απεσταλμένους να τον βρούν για να προσευχηθεί γι’ αυτόν.
Υπήρξε και δεύτερη αχειροποίητη εικόνα της Παναγίας: Οι πρώτοι χριστιανοί έφτιαξαν ένα πολύ ωραίο Ναό, αλλά κάποια στιγμή οι Εβραίοι ήθελαν να τον πάρουν. Μετά από διαμάχη τελικά το θέμα έφθασε στα δικαστήρια και επειδή ήταν δύσκολη απόφαση, ο δικαστής ζήτησε να σφραγίσουν τον Ναό και να περιμένουν όλοι κάποιο σημάδι εξ ουρανού. Όταν αργότερα άνοιξαν τον Ναό, είδαν παραδόξως στο αριστερό πάνω μέρος του Ιερού την εικόνα της Παναγίας. Ο δικαστής τότε ρώτησε τι είναι αυτό που βλέπει, και του απάντησαν οι χριστιανοί ότι είναι η μορφή της Παναγίας, της Μαρίας μητρός του Χριστού και Θεού μας και έτσι αποφάσισε να τη δώσουν στους χριστιανούς.
Μετά τις παραπάνω δύο εικόνες που αναφέραμε έρχονται οι εικόνες του Ευαγγελιστού Λουκά. Όμως μόνο τρείς εικόνες που υπάρχουν μέχρι σήμερα είναι του Ευαγγελιστού.

Η μία βρίσκεται στα Καλάβρυτα στο Μέγα Σπήλαιο και είναι από κερί και λιβάνι (κηρομαστίχα) ανάγλυφος, η δεύτερη είναι της Σουμελά κοντά στη Βέροια, είναι με χρώμα και η Τρίτη είναι στη Κύπρο της Παναγίας του Κύκκου και είναι φτιαγμένη με ψηφίδα. Όλες οι άλλες εικόνες που υπάρχουν είναι σύμφωνα με αυτές του Ευαγγελιστού Λουκά και όχι του ίδίου του Λουκά.

Από αυτές τις τρείς έχουν ξεσηκώσει οι αγιογράφοι, ο καθένας με τη τέχνη του, όλες τις άλλες που ανέρχονται κατ’ άλλους σε πενήντα και κατ’ άλλους σε εκατόν είκοσι ή και εκατό πενήντα.
Στη συνέχεια θα αναφέρουμε πως δημιουργήθηκαν αυτές εικόνες.
Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν ερασιτέχης ζωγράφος και από ευχαρίστηση και σεβασμό ήθελε να φτιάσει σε μια εικόνα ένα πορτραίτο της Παναγίας. Πήγε μιά μέρα και ρώτησε τη Παναγία να της φτιάξει μια εικόνα και έλαβε την θετική της απάντηση.
Τότε εμφανίσθηκε ο αρχάγγελος Μιχαήλ μεταφέροντας τρία σανίδια και του τα έδωσε. Εκείνος από σεβασμό δεν τον ρώτησε γιατί του έδωσε τρία σανίδια, αφού μιά εικόνα ήθελε να φτιάξει.
Σε λίγο καιρό έφτιαξε μια εικόνα και αμέσως την παρουσίασε στη Παναγία μας.

Εκείνη όταν την είδε του είπε ότι ήταν ωραία, αλλά, πρόσθεσε ότι κάτι λείπει. «Μόνη μου είμαι; Δεν έχω γυιό;» Ο Λουκάς την είχε φτιάσει δεομένη, μόνη της.
Αυτή η εικόνα είναι στα Σουμελά στο συνοικισμό των Ποντίων. Κατόπιν έφτιασε άλλη μία με το Χριστό μαζί, είναι η σημερινή ευρισκόμενη στο Μέγα σπήλαιο στα Καλάβρυτα. Την αποκάλυψε και αυτή στη Παναγία. Εκείνη τον ενεθάρρυνε πως είναι πολύ καλή αλλά.. είχε βάλει το Χριστό μας δεξιά γι’ αυτό λέγεται δεξιοκρατούσα. Όπότε έφτιαξε τη τρίτη εικόνα που είχε βάλει το Χριστό στο άλλο κανονικό χέρι, την ευρισκομένη σήμερα στη Κύπρο και είναι που απεικονίζεται με κεκαλυμμένο το πρόσωπό της. Να λοιπόν τα τρία σανίδια που έφερε στον Ευαγγελιστή Λουκά ο αρχάγγελος που προαναφέραμε.
Τις τρείς αυτές εικόνες τις ευλόγησε η Παναγία μας με το πανάγιό της χέρι και είπε: «Η χάρις του εξ’ εμού γεννηθέντος Κύριού μου και Θεού μου, να είναι μετ’ αυτών» Αυτή η ευλογία, τις διασώζει μέχρι σήμερα μετά από τόση κακία είκοσι αιώνων, διότι είναι αλήθεια ότι δεν είναι τόσο εύκολο οι εικόνες αυτές να παραμένουν τόσους αιώνες, αν δεν υπάρχει η από άνωθεν βοήθειά της.
Με βάση αυτές τις εικόνες έχουμε τις άλλες αντίγραφες εικόνες και από διάφορα ιστορικά περιστατικά έχουμε επίσης πολλές άλλες εικόνες με εξακόσιες περίπου προσωνυμίες κάτω από διάφορα περιστατικά όπως είναι η Παναγία η Τριχερούσα, η Φανερωμένη, του Άξιον Εστί, η Πορταϊτισσα, της Τήνου, η Κανάλα, η Ελευθερώτρια και άλλες.
Συμπερασματικά, οι παραπάνω τρείς αχειροποίητες είκονες, μιά του Κυρίου και δύο της Παναγίας μας, και οι τρείς του Ευαγγελιστού Λουκά, απαντούν στους ασεβείς που δεν δέχονται τις εικόνες.

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού Δ. Παναγόπουλου.

 Ancien Testament : Exode 20 : 1

Et Yahweh prononça toutes ces paroles-ci :

"Je suis Yahweh, ton Dieu, qui t'ai tiré du pays d'Egypte, de la maison de servitude.

Tu n'auras pas d'autres dieux devant Moi.

Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune image de ce qui est en bas sur la terre, ou de ce qui est dans les eaux au dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas.

Car Moi Yahweh, ton Dieu, Je suis un Dieu jaloux, qui punis la faute des pères sur les enfants, sur la troisièrme et sur la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et témoigne de la bonté jusqu'à mille générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent  Mes Commandements.

Tu ne prendras pas le Nom de Yahweh, ton Dieu, pour tromper, car Yahweh ne laissera pas impuni celui qui prendra Son Nom pour tromper.

Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras, et tu feras tous tes travaux. Mais le septième jour est un sabbat qui appartient à Yahweh, Ton Dieu : tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton hôte étranger qui est dans tes localités.

Car pendant six jours Yahweh a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, et Il s'est reposé le septième jour : c'est pourquoi Yahweh a béni le jour du sabbat et l'a consacré.

20: 22 Et Yahweh dit à Moïse : "Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël : Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Vous ne ferez pas à côté de Moi de dieux d'argent et vous ne vous ferez pas de dieux d'or. Tu m'élèveras un autel de terre, sur lequel tu feras tes hococaustes et tes sacrifices pacifiques, tes brebis et tes boeufs.

Dans tous les lieux où je mettrai le mémorial de Mon Nom, Je viendrai vers toi et Je te bénirai.

Deutéronome : 12: 2

Vous détruirez entièrement tous les lieux où les nations que vous allez chasser servaient leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs pierres levées, vous brûlerez leurs achérim, vous mettrez en pièces les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leurs noms de ces lieux.

Vous ne ferez pas ainsi à l'égard de Yahweh, votre Dieu. Mais c'est au lieu que Yahweh, votre Dieu, choisira d'entre toutes vos tribus pour y mettre Son Nom et en faire Sa Demeure, et c'est là que vous Le chercherez et que vous irez.

Evangile Selon Saint Matthieu 5: 17

"N'allez pas croire que je sois venu abroger la Loi ou les Prophètes : Je ne suis pas venu abroger, mais parfaire. Car, je vous le dis en vérité, avant que passent le ciel et la terre, pas un seul iota ni un seul petit trait ne passera de la Loi, que tout n'ait eu lieu. Celui donc qui aura violé un des plus petits commandements et aura enseigné aux autres à faire de même sera tenu pour le plus petit dans le royaume des cieux. Celui, au contraire, qui les aura pratiqés et enseignés  sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. 

Matthieu 12: 46

Comme il prlait encore aux foules, sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit : "Ta mère et tes frères sont là dehors et ils chercehent à te parler". Mais il répondit à celui qui le lui disait : "Qui est ma mère et qui sont mes frères"? Et étendant la main vers ses disciples, il dit : "Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la Volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est lui qui est mon frère et ma soeur et ma mère".

 Matthieu  16:  13

Arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, Jésus posa cette question à ses disciples : "Qui est le Fils de l'homme, au dire des gens"? Ils dirent : "D'après les uns : Jean le Baptiste. D'après d'autres : Elie. D'après d'autres : Jérémie ou l'un des prophètes". Il leur dit : "Mais à votre ire à vous qui suis-je"?

Simon-Pierre répondit : "C'est toi l'Oint, le fils du Dieu vivant".

Jésus reprit : "Heureux es-tu, Simon Bar-Jona!  Car tu tiens cette révélation non pas de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis : Tu es Pierre et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon Eglise, et les portes de l'Hadès ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : ce que tu aruas lié sur alterre se trouvera lié dans les cieux, et ce tu auras délié sur la terre se trouvera délié dans les cieux".

Il enjoignit alors à ses disciples sur un ton impératif de ne dire à personne qu'il était le Messie.

Commentaires personnels : Jésus est l'Oint, le Messie et Jésus disait de lui, le Fils de l'homme aura à souffrir, le Fils de l'homme .... accomplissant ainsi une prophétie de l'Ancien Testament.

Selon Saint Marc  14:61

Mais il gardait le silence sans rien répondre. De nouveau le grand prêtre l'interrogea et lui dit : "Es-tu le Messie, le fils du Béni"? Jésus dit : "Je le suis. Et  vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de la Puissance et venir avec les nuées du ciel".

 

Saint Marc 12 : 28

"Quel est le premier de tous les commandements"? Jésus répondit : "Le premier c'est : Ecoute, Israël ! Le Seigneur Yahweh est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur Yahweh de tout ton coeur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces.

Le Second est celui-ci : Tu aimeras ton proche comme toi-même. Il n'est pas de commandement supérieur à ceux-là".

Et le scribe lui dit : "Parfait, Maître  ! C'est en toute vérité que tu l'as dit : Il est unique et il n'en est pas d'autre que Lui; et L'aimer de tout son coeur, de tout son esprit et de toute sa force, et aimer le proche comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et sacrifices". Jésus, voyant qu'il avait répliqué judicieusement, lui dit : "Tu n'es pas loin du Royaume de Dieu"'.  

 Matthieu : 4: 9 Satan lui dit : "De tout cela je te ferai don, si tu te prosternes devant moi pour me rendre hommage". Sur quoi Jésus lui dit : "Va-t'en, Satan, car il est écrit : C'est au Seigneur Yahweh que tu rendras hommage, et tu ne rendras de culte qu'à Lui seul." Alors le diable le laissa, tandis que s'approchèrent des anges qui se mirent à le servir.

Matthieu 5: 9 "Bienheureux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Yahweh !

 

Aux Romains 8:14 

Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Yahweh, ceux-là sont fils de Yahweh. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit de fils adoptifs, dans lequel nous nous écrions : Abba, Père !

L'Esprit lui-même atteste avec notre esprit que nous sommes enfants de Yahweh. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Yahweh, cohéritiers du Christ, si vraiment nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. 

 

 

 

 Suite !!

 

 

 

Créer un site internet avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site