1ère Visite Marie à Agion Oros !!

 

 http://psigmataorthodoxias1.wordpress.com/tag/%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82/

H πρώτη επίσκεψη της Παναγίας στο Άγιον Όρος

normal_206 (Medium).jpg

Τι συνέβη και η Παναγία μας ζήτησε από τον Υιό Της και Θεό μας να Της ¨χαρίσει¨ τον Άθω;

Κατά την γενική αγιορείτικη παράδοση, η Κυρία Θεοτόκος με τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, ταξίδευε με πλοίο από την Παλαιστίνη στην Κύπρο, για να επισκεφτεί τον Άγιο Λάζαρο (τον αναστημένο εκ νεκρών). Λόγω όμως μεγάλης τρικυμίας και με υπερφυσικό τρόπο, το πλοίο βρέθηκε στον Άθω και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Κλήμεντος στη Μονή Ιβήρων.
Εκεί οι κάτοικοι του Άθω, οδηγούμενοι από τη θεία Πρόνοια, έσπευσαν να υποδεχθούν την μητέρα του Κυρίου μας Παναγία και αφού άκουσαν τη διδασκαλία της δέχθηκαν το Χριστιανισμό.
Λέγεται επίσης από την παράδοση, ότι όταν πλησίαζε το πλοίο της Παναγίας στο Άγιο Όρος, καταστράφηκε το μεγάλο άγαλμα του Διός που βρισκόταν στη κορυφή του Όρους και τα υπόλοιπα είδωλα συνετρίβησαν. Η κορυφή του Άθω και όλα τα δέντρα και τα σπίτια έκλιναν και προσκύνησαν προς το μέρος του λιμανιού του Κλήμεντος όπου έμπαινε το καράβι της Παναγίας. Την άφιξη της Θεοτόκου στο Όρος αναφέρουν οι κώδικες Λ’ 66 και Ι’ 31 της Λαυριώτικης βιβλιοθήκης.
Όταν οι απόστολοι έβαλαν κλήρο τις περιοχές στις οποίες θα κηρύξουν, ζήτησε και η Παναγία να πάρει κλήρο για να κηρύξει το ευαγγέλιο. Ο κλήρος έδειχνε την περιοχή Ιβηρίαν. Ο αρχάγγελος Γαβριήλ όμως παρουσιάστηκε και είπε στην
Παρθένο ότι η πραγματική περιοχή στην οποία θα βρεθεί θα είναι η Μακεδονία και το Όρος Άθως.

Όταν μπήκε το καράβι στο λιμάνι και έγινε μεγάλη αναταραχή στο Όρος, τότε οι κάτοικοι ήρθαν και ρωτούσαν τον Ιωάννη, πως έγιναν όλα αυτά και από ποιά δύναμη. Και αυτός τους εξήγησε και τους κήρυξε τον λόγο του Θεού μιλώντας τους στα Ελληνικά, ενώ ήταν Εβραίος.

Η Παναγία ευχαριστημένη από την ομορφιά του Όρους και τον κλήρον που της δόθηκε, προσευχήθηκε στον Χριστό λέγοντας:
Υιε μου και Θεέ μου, ευλόγησον τον τόπον τούτον και κλήρον μου. Και επίχεον επ’ αυτού το έλεος σου και φύλαξον αβλαβή ως της συντελείας του αιώνος τούτου και τους κατασκηνούντας εν αυτώ, δια το όνομα σου το Άγιον και Εμόν, ώστε δια μικρού κόπου και αγώνος της μετανοίας αφεθήναι αυτής αμαρτήματα αυτών. Έμπλησον αυτούς παντός αγαθού και αναγκαίου εν τω αιώνι τούτω και ζωής αιωνίου εν τω μέλλοντι καταξίωσον, δοξασον υπέρ πάντα τόπον, τον τόπον τούτον και θαυμάστωσον παντοιοτρόπως, πλήρωσον αυτόν εκ παντός έθνους των υπό τον Ουρανόν, των κεκλημένων τω ονόματι Σου και πλάτυνον τα σκηνώματα εν αυτώ από άκρον εως άκρου αυτού. Απάλλαξον αυτούς της αιωνίου κολάσεως και σώσον εκ παντός πειρασμού, ορατών και αοράτων εχθρών και πάσης αιρέσεως και ειρήνευσον τω ορθοδόξω δόγματι.”

Τότε ακούστηκε φωνή από τους Ουρανούς που έλεγε:
Όσα ήτησας και προσεύξω Μήτερ μου, ούτως έσται Σοί πάντα, εάν και αυτοί τα εντάλματά μου φυλάξωσιν! Από του νύν και εξής έστω ο τόπος ούτος κλήρος Σός και περιβόλαιον Σόν και Παράδεισος, έτι δε και λιμήν σωτηρίας των θελόντων σωθήναι, αλλά και προσφυγή και καταφύγιον και ατάραχος λιμήν της μετανοίας των πεφορτισμένων με πολλάς αμαρτίας.”

(Απόσπασμα από το βιβλίο: “Η Υπερευλογημένη”)

H première visite de la Vierge sur le mont Athos

normal_206 (Medium).jpg

Qu'est-il arrivé à Notre-Dame a demandé à son Fils et notre Dieu, pour lui donner ¨ Athos ¨?

Dans la tradition générale du Mont Athos, la Vierge-Dame à Saint Jean le Théologien, était en voyage en bateau de la Palestine à Chypre, pour visiter Saint-Lazare (ressuscité d'entre les morts). Toutefois, en raison de gros orage et de manière surnaturelle, le navire était sur Athos et en particulier le port de Clément Ibères monastère.
Là, les habitants du mont Athos, dirigé par la providence divine, se hâta de recevoir sa mère Marie et notre Seigneur, après avoir entendu l'enseignement des accepté le christianisme.
C'est aussi la tradition que lorsque le navire approchait de la Vierge sur le mont Athos, a détruit la grande statue de Zeus, qui était au sommet de la montagne et a écrasé les autres idoles. Le sommet de la péninsule et tous les arbres et les maisons et le culte se pencha vers le port de Clément où le navire entrait dans la Vierge Marie. L'arrivée de Marie se réfère aux codes de L-66 et I-31 à la bibliothèque de Lafriotikis.
Quand les disciples mis beaucoup de domaines qui seront ouverts, et a demandé à Marie pour obtenir le clergé de prêcher l'évangile. Le clergé a montré de la région ibérique. L'archange Gabriel, mais aussi présenté à la Vierge a dit que la superficie réelle où il se trouve que la Macédoine et du Mont Athos.

Lorsque le navire entrait dans le port et a été un grand mouvement sur la montagne, puis les gens sont venus et ont demandé à John, ce qui a fait tout cela et quelle force. Et il leur a expliqué et a prêché la parole de Dieu qui parle dans la langue grecque et juive.

Madonna plaisir par la beauté de la montagne et le clergé a été donné, prié Jésus, en disant:
«Mon fils et mon Dieu, bénissez ce lieu et de mon clergé. Et celui-ci imprègnent ta miséricorde et de stockage du son en raison de l'âge et kataskinountas celle-ci, par ton nom Mount et de l'adhérence, donc avec un petit effort et la lutte des afethinai repentance que ces péchés. Emplison tous une bonne et nécessaire dans l'intervalle ce monde et la vie éternelle dans l'avenir pour l'instant digne, place croyances pour tout, ce lieu et thafmastoson toute façon, qu'ils lui ont rendu de toutes les nations sous le ciel, le nom keklimenon ton, et élargi les reliques lui jusqu'à la fin de soudage. les Soulagé de l'enfer éternel et économiser sur toutes les tentations, les ennemis visibles et invisibles et toute hérésie et de la paix maintenant dogme orthodoxe. "

Puis nous avons entendu une voix du ciel qui disait:
"Qu'est-ce itisas prosefxo et ma mère, il en sera toujours toi, et si ses préceptes sont mes fylaxosin! A partir de maintenant, même l'endroit où il sera ton sort et perivolaion Fils et le Paradis, et un autre port du salut veut être sauvé, mais aussi d'action et havre de calme et de refuge des pécheurs accablés par de nombreux péchés. "

(Extrait du livre: «La bienheureuse»)

 

Suite !! 

 

 

Créer un site internet avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site